Boomgaard den Berghoek

Een unieke boomgaard op maat voor de eigenaar  

Enkele jaren terug contacteerde Alexander mij om een lijst met rasnamen te bekomen voor een hoogstamboomgaard met typische rassen voor de jaren 1900. Na het aanhoren van het verhaal van Alexander wou ik hem die lijst niet geven. Zijn boomgaard verdient meer.

Alexander is een man die zijn territorium afschuimt op zoek naar oorspronkelijke vegetatie. Wanneer hij een nieuwe oersoort ontdekt brengt hij de soort op zijn terrein in veiligheid. Op een hoek die correspondeert met de locatie waar het plantje gevonden wordt. Zo bewaart hij dna van de verschillende soorten. Maar daar stopt het niet. Nadien gaat hij op diezelfde vindplaats monitorren of het plantje er nog is. Is het er niet meer, dan neemt hij opnieuw een plantje (met het oorspronkelijke dna) van op zijn terrein op de vindplaats weer aan te vullen. Dat is pas behoud van oersoorten.

Voor zijn boomgaard stelde ik voor om hetzelfde te doen met nog aanwezige oude krakers. Hele oude fruitbomen die kranig de tand des tijds doorstaan. Drie jaar hebben we zijn territorium afgeschuimd om te verzamelen, te determineren, te onderhouden,... om uiteindelijk in het najaar van 2021 de laatste hoogstammen in zijn boomgaard aan te planten. (eerlijk, er volgen nog drie hoogstammen die nog niet verplantbaar waren).

De boomgaard van Alexander is gevuld met genetisch materiaal van hoogstammige fruitbomen die reeds begin jaren 1900 aanwezig waren in het landschap van zijn territorium. We hebben dus van die 'oude krakers' twijgen verzameld om met die twijgen nieuwe bomen te maken voor de boomgaard van Alexander.

Het is een meer dan fijne plek om te zijn. De grasmat wordt ecologisch onderhouden door Alexander, de koning van het hooi. De hagen en heggen worden onderhouden door Alexander, hij vlecht zelfs zelf zijn hagen. Een ongelofelijk knap man! Blij dat ik hem mocht ondersteunen voor het onderdeel boomgaard met historische waarde.