Fruitful Synergy

Een Erasmus+ Project voor een Duurzame & Fruitkundige Toekomst.

Welkom bij Fruitful Synergy! Ons Erasmus+ project verbindt Europese studenten door hen actief te betrekken bij het ervaren, bewaren en doorgeven van ons fruitkundig erfgoed.

Waarom is dit belangrijk?

De kennis in Europa over historische fruitsoorten en het bijhorend vakmanschap (het enten, oculeren, snoeien en onderhouden van fruitbomen) neemt snel af. Dit is niet alleen een stukje van ons waardevol cultureel erfgoed en onze culturele geschiedenis, maar biedt ook sleutels tot ecologische oplossingen voor een duurzame en biodiverse toekomst. Denk hierbij aan het vergroenen van steden en tuin-straten, scholen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen, begraafplaatsen en dergelijke.

 

Ons hoofddoel?

Vroeger werd fruitkundig vakmanschap van generatie op generatie doorgegeven. Daarnaast speelden ook tuinbouwscholen een cruciale rol in het overdragen van deze kennis en ervaring. Helaas is de aandacht voor dit fruitkundig erfgoed de afgelopen 20 jaar afgenomen. In veel tuinbouwscholen maakt het “fruit-aspect” nu nog maar een klein onderdeel uit van het curriculum.

Met dit project willen we Europa's overgang naar een groenere toekomst en meer duurzame voedselvoorziening stimuleren door het fruitkundig erfgoed nieuw leven in te blazen binnen het tuinbouwonderwijs.

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe we leerlingen en leerkrachten in tuinbouwscholen kunnen inspireren, motiveren en engageren om voortrekkers te worden van ons fruitkundig erfgoed en gerelateerd vakmanschap. Door te starten bij leerlingen van tuinbouwscholen ontwikkelen we ook nieuwe fruitkundige erfgoedambassadeurs.

Daarnaast willen we met dit project ook onderzoeken hoe het fruitvakmanschap weer op het curriculum van tuinbouwscholen kan komen. Samen ontwerpen we daarvoor nieuwe leerervaringen om deze kennis en dit vakmanschap opnieuw te integreren in het curriculum van tuinbouwscholen.


Hoe willen we dit doel bereiken?

  • We verdiepen ons op de eerste plaats in het belang van fruitkundig erfgoed voor een duurzame toekomst.
  • Samen ontwerpen we vernieuwende leerervaringen voor een eenvoudige opname van dit erfgoed in het tuinbouwonderwijs.
  • We identificeren leerervaringen die zowel studenten, leerkrachten als betrokken stakeholders waardevol vinden.
  • Er zal daarnaast een robuuste methodiek ontwikkeld worden om erfgoed als fundament te gebruiken voor toekomstige duurzame initiatieven.
  • Tot slot lanceren we een campagne om onze aanpak en de cruciale rol van het fruitkundig erfgoed in de schijnwerpers te zetten.

< Inhuldiging Provinciale Land- en Tuinbouwschool Kortrijk (1967) 
© Copyright Stad Kortrijk


Verwachte resultaten?

Dit project zal concrete acties opleveren om het fruitkundig erfgoed te revitaliseren binnen en buiten het (tuinbouw)onderwijs. We ontwikkelen een blauwdruk voor drie allesomvattende leerervaringen die fruitkundig erfgoed verbinden met moderne tuinbouw curricula. Ook introduceren we een toolkit voor leerkrachten om dit proces ook lokaal aan te passen. Onze inspanningen omvatten online evenementen en uitgebreide betrokkenheid via EU-platforms.

Naar een groenere, fruitkundige en smakelijke toekomst!

Wij hopen met dit project een nieuwe golf van tuinbouwstudenten te inspireren en te engageren omtrent het fruitkundig erfgoed.

Via dit project willen we het fruitkundig erfgoed en de bijbehorende ambachtelijke vaardigheden bewaren, een duurzame toekomst geven en doorgeven aan de volgende generaties. Hiermee zetten we ons samen met de tuinbouwscholen in voor het behoud van ons waardevol fruitkundig erfgoed. Samen willen we een groenere, fruitkundige en smakelijke toekomst creëren.

Zicht op Tuinbouwschool Mechelen (1974) © Copyright Stad Mechelen >

Dit project wordt getrokken door POMKO, CAG, PTI Kortrijk, PTS Mechelen en Coöperatie DOON. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. 

Pomologisch Kollektief

Pomko schrijft fruitkundige cultuurhistorische verhalen waarin het zoeken, borgen en bewaren van het erfgoed omtrent oude fruitrassen centraal staat.


website PomkoKenniscentrum voor agrarisch erfgoed

CAG bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf de tweede helft van de 18de eeuw tot vandaag.

website CAG

Provinciale land- en tuinbouwschool 

website PTI Kortrijk

PTS Mechelen

Een school met wetenschappelijke en technische opleidingen binnen de domeinen STEM en Land- en tuinbouw.  Vroeger stond de school bekend als Tuinbouwschool Mechelen. 

website PTS Mechelen


Doon

We zijn een innovatiebureau op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven en gaan met jou in de praktijk aan de slag. Samen organiseren we events waar jongeren én werkenden hun eigen mogelijkheden, talenten en kwaliteiten ontdekken en waar ze in teams samenwerken aan oplossingen voor maatschappelijk relevante uitdagingen.

website Doon

Meer weten over dit project?

Wil je meer weten over dit project of heb je een specifieke vraag over dit project? We helpen je graag verder. Neem gerust even contact met ons op.

Projectcoördinator:
Jeroen Delmotte
Pomko vzw
info@pomko.be 
+ 32 (0)486 51 12 10


< "Zicht op een gedeelte van de verzameltuin rond 1955, waar we onder meer 420 verschillende appelrassen kweekten en waar later de sporthal zou komen." (Tuinbouwschool Roeselare)

Disclaimer

Dit project (Fruitful Synergy: Engaging European Students in Fruit Biodiversity Conservation through Designing Collaborative Initiatives) werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor dit materiaal ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.