Fruitiers palissés - Hortus

 Formation Fruitiers palissés au Pressoir d'Hortus 02/03/204  

Van bij het begin van dit meester-leerlingtraject is het steeds de bedoeling geweest om een zo breed mogelijk spectrum aan diverse snoeitechnieken aan bod te laten komen. Er bestaat nu éénmaal niet 1 allesomvattende snoeimethode om leifruit te snoeien. 

Om tot een beredeneerde snoei van leifruitbomen te komen dien je in je hoofd als het ware een soort van fichebak te bezitten die je in gelijk welk situatie verder helpt zodat je weet wat de reactie van de leiboom zal zijn na elke knip die uitgevoerd wordt. Enkel door het toepassen van een zo breed mogelijk scala aan kennis, dus ook verschillende snoeimethodieken met bijhorende snoei- en groeiregels, kan je op een beredeneerde manier de boom vormen of bloemen tot stand brengen  doordat je de energie die de boom bezit kanaliseert naar de plaats die jij als snoeier wil volgens de fase waarin de leiboom zich bevindt. 

Daarom vinden we het heel belangrijk dat alle facetten en de verschillende methodieken toegelicht worden. Vandaar dat we er met ons meester-leerlingtraject vaak op uit trekken om ons zo breed mogelijk te vormen. Daarnaast is het de uitgelezen manier om kennis te maken met gelijkgestemde - gelijk gepassioneerde mensen die leifruit diep in hun hart dragen.

Op zaterdag 2 maart 2024 trokken we naar Pressoir d'Hortus in Wellin om er een 'snoeiles leifruit' te volgen. 


Uiteraard laten we ons leiden door het leifruit en kunnen we onszelf niet inhouden om toch eerst nog even het leifruit in Chateau de Lavaux Sainte-Anne te bekijken. We zijn er voor openingstijd maar mogen toch snel nog even 'den toer' doen.

De aangekondigde snoeiles

Leifruit
De groei van leifruit begrijpen en actie ondernemen om deze te vormen en te onderhouden.

#leiboom #vruchtbeurs #Trigemme

Pressoir d'Hortus

Op het programma een voormiddag met een theoretische benadering van het vormen en onderhouden van leifruit om de verworven kennis in de namiddag praktisch toe te passen.

In de voormiddag krijgen we en enthousiaste uitleg en duiding door Cédric Guilleaume die duidelijk niet aan z'n proefstuk is. Hij neemt ons mee in de wondere wereld van leifruit en legt ons met handen en voeten (en prentjes) uit hoe we topfruit 'le fruit plus plus' op onze leibomen kunnen krijgen.

Voor ons gaat het soms wat snel daar we niet vertrouwd zijn met de Franse terminologie;
- Oeil = bladknop
- Bouton = bloemknop
- Oeil dormant / latent = slapend oog
- Stipulaire = snoei op voet
- Dard = kortlot met bladknop op uiteinde
- Lambourde = kortlot met bloemknop op uiteinde
- Brindille = brindiel
- Rameau = twijg
- Rameau anticipé = in hetzelfde groeijaar verschillende twijgen en/of brindillen
- Gourmand = waterlot
- Bourse = vruchtbeurs
- Coursonne = vruchtzetel

Elk onderdeel wordt uitvoerig besproken zodat iedereen perfect op de hoogte is van de verschillende onderdelen van de leiboom.
Eens deze gekend zijn wordt er naadloos over gegaan tot het toelichten van het vormen van vruchtzetels door het gebruik van de methodiek 'Trigemme'. Het vormen van een vruchtzetel op basis van het insnoeien op drie ogen tijdens de eerste wintersnoei. Daarna volgt een 'taille en vert', een eerste zomersnoei wanneer de scheuten nog vegetatief zijn en eventueel een tweede zomersnoei. In de daaropvolgende winter wordt de vruchtzetel 'proper' gezet om de bloemen verder te laten ontwikkelen.

Meteen na de theoretische uitleg volgt een quiz op papier

Onder een stralende eerste lentezon genieten we van onze picknick. 

Voldoende energie om met z'n allen de theorie toe te passen in praktijk! 

We krijgen een eerste initiatie snoei jonge aanplant in de tuin van Pressoir d'Hortus. Het betreft een eerste vormsnoei op leibomen die aangekocht werden bij Pépinière d'Enghien. 

Er werd een knap systeem ontwikkeld als steunmodel langs de achtergevel van de woning. De palen van de vrijstaande leistructuur zijn van eik.

Na deze praktische inleiding trekken we naar een statige hoeve in Gedinne om aldaar de leibomen te voor zien van een restauratie snoei. 
Deze bomen werden in 2023 een eerste keer gesnoeid door Cédric Guillaume nadat de leibomen lange tijd niet onderhouden werden. De plaatselijke tuinman / klusjesman voerde in 2023 een 'Taille en Vert' uit. Nu is het  onze beurt om de leibomen verder te restaureren. Bedoeling is om de vruchtaanleg dicht bij de gesteltakken te snoeien (a ja, dat is de bedoeling bij leifruit!)

En uiteraard kunnen we het niet laten om toch nog even bij onderstaande schoonheid te stoppen. Wat een knappe afsluiter van een heerlijke dag!