Onderhoud Mahieupeer 

De Weister Aalbeke

Vormsnoei voor de jonge Mahieupeer  

In 2018 kwam de eerste Mahieupeer sinds lange tijd terug naar Aalbeke. Dit exemplaar werd samen met het lokale Davidsfonds aangeplant. Schepen Bert Herrewyn van Stad Kortrijk is peter van deze boom.

Elk jaar gaan we de boom snoeien zodat deze jonge hoogstam kan uitgroeien tot een monumentaal eikpunt voor Aalbeke. De boom staat geplant bij woonzorgcentrum de Weister. Op enkele honderden meters van kerk van Aalbeke waar de Mahieupeer en de Sint-Corneliustaart op een stoeptegel afgebeeld staan.

De boom doet het heel goed, je ziet dat deze boom veel aandacht en liefde krijgt van de omwonenden.

En op een goeie keer wordt je uitgenodigd om met Pierre Ruysschaert een stukje perentaart te eten onder de Mahieupeer aan 'De Weister' voor de opmaak van een artikel voor het Cultuurgids van het Davidsfonds.